Hiromitsu U Hoshiko Go "Mika"

° 2 June 2021

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium